Get Adobe Flash player
زلزله پيش از آنكه ويرانگر باشد ، با بتن آماده استاندارد قابل پيشگيری است

اخبار و مقالات

 

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت ساختمان و بتن

ضرورت ها :

موفقیت برای یک سازمان به معنای ایجاد ارزش در زنجیره فرآیند هایی است که در حوزه های مختلفی کسب و  کار در مالکیت آن مجموعه قرار می گیرد. بدیهی است که در چنین فضایی ما با سازمانها به عنوان مجموعه فرآیندهایی به شدت ارزش گرا مواجه هستیم که بنا بر ماهیت وجودی خود و بر اساس حوزه های مختلف کسب و کار و بخش های متنوعی که در مالکیت خود دارند , باید به نحوی برنامه ریزی ، کنترل و هدایت گردند تا علاوه بر آنکه ارزش مورد انتظار از تک تک فرآیند ها حاصل می گردد ، زمینه های لازم برای ایجاد هم افزایی مثبت در سطح سازمان نیز فراهم شود .

در همین راستا و در پی مطالعات مفصلی که شرکت آرمه چین- آرمه بتن به منظور دستیابی به این هدف انجام داد، متدولوژی  مطلوب این موضوع ، برنامه ریزی استراتژیک تشخیص داده شد .

هدف از اجرای پروژه :

پیاده سازی نظام برنامه ریزی استراتژیک , ایجاد فرهنگ تفکر استراتژیک در سطح مدیران و کارکنان , استخراج استراتژی های سازمان , تعیین اهداف کلان و اهداف عملیاتی و نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده جهت دست یابی  به آن ها .

نحوه اجرای پروژه :

به دلیل ویزگی های ذاتی صنعت ساختمان و بتن , انتظار ایجاد چالش در اثر فقدان اثر بخشی مکانیزم های برنامه ریزی دور از ذهن نیست . یکی از مهمترین راه حل کاهش این چالش ها در فرآیند برنامه ریزی , کنترل و هدایت یک سازمان استفاده از توانمندی ها و قابلیت های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به عنوان یک ابزار موثر در این حوزه است .

سازمان ها در شرایط مختلف از مراحل عمر سازمانی ، از 3 ایستگاه مهم به ترتیب عبور می کنند:

الف) کنترل های مالی

ب) کنترل های عملیاتی و برنامه ریزی

ج) برنامه ریزی و کنترل استراژیک

بدیهی است که با گذشت عمر سازمان و بلوغ روز افزون آن ، ضرورت استفاده از مفاهیم برنامه ریزی و کنترل استراتژیک بیشتر نمایان می گردد .

بر همین اساس شرکت آرمه چین آرمه بتن ، تصمیم به اجرای پروژه مدیریت استراتژیک به منظور تببین جایگاه ستاد و صف در محیط متعامل داخلی و خارجی و تعیین استراتژی های مجموعه خود گرفت .

رویکرد غالب در متدولوژی انجام این پروژه در سازمان تاکید بر پارادیم توصیفی است . در چنین نگاهی ، مدیریت استراتژیک در سازمان عبارت است از :

تدبیر ، طراحی ، تنظیم و ارزیابی کلیه اقدامات و عملیاتی که با رعایت فرصت ها و تهدید های محیط برون سازمانی راه رسیدن به آینده مطلوب را به صورتی دقیق ، روشن و قابل اندازه گیری بیان می نماید .

از ویژگی های عمده این رویکرد آن است که امکان انجام مرحله ای برنامه ریزی و مدیریت استراژتژیک در سه بخش : 1- طرح ریزی 2- اجراء و 3- ارزیابی را در یک پروسه تکمیلی ولی جدا از هم ایجاد می نماید و به تناسب هر مرحله , مدیران و کارکنان مرتبط سازمان را درگیر انجام کار می نماید .

به دلیل ویژگی های خاص مجموعه و حضور افراد در لایه های مختلف سازمان و نقش کلیدی مدیریت ارشد سازمان , پیش بینی می گردد که اتخاذ این رویکرد از شانس موفقیت بیشتری برخوردار باشد .

در مسیر طراحی شده جهت انجام این پروژه , مراحل زیر مورد نظر به تدریج انجام گرفت :

 • ·        شناخت شرکت و جایگاه آن در کشور , استان و صنعت بتن ایران
 • ·        شناخت واحدها , فعالیت ها و حوزه های اثر گذاری شرکت
 • ·        شناخت رهبران و مدیران ارشد شرکت حوزه تاثیر گذاری و عملکردها آنها
 • ·        شناخت مسئولیت های اجتماعی شرکت
 • ·        شناخت ذینفعان شرکت
 • ·        تبیین ماموریت , چشم انداز سازمان و ارزشهای اساسی شرکت آرمه چین-آرمه بتن
 • ·        شناخت محیط رقابتی
 • ·        شناخت عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی اثر گذار بر شرکت
 • ·        استخراج عوامل استراتژیک محیطی شامل فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
 • ·        شناخت ساختار سازمانی مجموعه
 • ·        شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت
 • ·        شناخت سیستم ارتباط با ذینفعان شرکت
 • ·        شناخت سیستم تامین منابع مالی شرکت
 • ·        شناخت سیستم های عملیاتی , تکنولوژی و فرآیندهای انجام کار شرکت
 • ·        شناخت منابع انسانی شاغل در شرکت
 • ·        شناخت سیستم های مدیریتی در شرکت
 • ·        استخراج عوامل استراژیک داخلی شامل نقاط قوت و ضعف شرکت آرمه چین- آرمه بتن
 • ·        تعیین اهداف و استراژیک شرکت
 • ·        تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب سازمان
 • ·        شناسایی استراتژی های اصلی مبتنی بر نقاط قوت وفرصت
 • ·        شناسایی استراتژی های اصلی مبتنی بر نقاط قوت و تهدیدها
 • ·        شناسایی استراتژی های اصلی مبتنی  بر ضعف و تهدیدها
 • ·        تعیین اولویت استراتژی های انتخاب شده
 • ·        تعیین اهداف پنچساله و ارائه سیاست های مناسب مربوطه
 • ·        تعیین استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای
 • ·         ارائه برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع به هر یک از استراتژی ها
 • ·        تعیین شاخص های کمی و کیفی جهت کنترل و ارزیابی اثر بخشی استراتژی ها
 • ·        تعیین دستورالعمل های لازم جهت زمینه سازی عملیاتی کردن استراتژی ها

خروجی مورد انتظار از انجام این فرآیند ، ایجاد یک سازمان استراتژی محور و پویا است که بر اساس استراتژی های سازمانی خود بتواند نسبت به ارزیابی عملکرد خود همت گماشته و ضمن تببین نقاط قوت و ضعف خود , به سوی بهبود گام بردارد .

این پروژه از ابتدای آبان ماه سال 1389 در شرکت آغاز گردیده و در خرداد 1390پایان یافت . از جمله مهمترین دستاورد های این پروژه می توان به ایجاد شاخص هایی کارا و اثر بخش برای کنترل تمامی فرآیند ها و سیستم های مجموعه به طرز چشمگیری گسترش می دهد .

شرکت آرمه چین آرمه بتن ضمن توصیه بکارگیری این متدولوژی موثر به تمامی همکاران صنعت ساختمان بتن , آمادگی دارد تا تجربیات خود را در این حوزه در اختیار همکاران محترم قرار دهد.

 

نویسندگان :

مهران رهگذر- مدیر عامل آرمه چین آرمه بتن

سید محمود عبادی – مدیر تعالی آرمه چین آرمه بتن

 

تماس با ما

شرکت آرمه چین آرمه بتن

آدرس : تهران شهریار انتهای خیابان ولیعصر بعد  ساختمان کانون مهندسین شهریار طبقه اول

 

تلفن :65224674- 65224474-021

 

فاکس :65224671-021

 

موبایل :09121620714 - 09121696278

ایمیل : info@armechin-armebeton.com

ایمیل : info@armechin-armebeton.ir

کروکی شرکت